Våra nya riktlinjer!

Så till slut blev vi i Azalea färdiga med Våra nya riktlinjer, den uppdaterade textversionen av vår ganska precis femton år långa värdegrundsprocess.

Så här skriver vi i förordet: ”Mycket positivt har hänt i barn- och ungdomsfotbollen sedan den förra upplagan av Våra riktlinjer [2009]. Vår vision om en inkluderande och socialt hållbar föreningsidrott har blivit del i en stor rörelse. Om känslan tidigare var att vi gick mot strömmen är känslan nu den motsatta. I våra nya riktlinjer har vi tagit fasta på ny kunskap och många av de goda idéer som flödar i idrottssverige. Den kanske största förändringen i våra uppdaterade riktlinjer är Svenska Fotbollförbundets nya tränarutbildning och spelarutbildningsplan, med dem har vi fått nya effektiva verktyg att förverkliga vår vision. Själva kärnan i vår föreningsidé är dock den samma nu som tidigare: Azalea är en kvartersklubb med stor verksamhet och små medel. Vi drivs av glädjen i fotbollen och gemenskapen i lagen och i klubben. Vårt mål är en rolig och minnesvärd tid i Azalea för alla våra spelare, ledare och föräldrar.”

Av citatet framgår att vi har lagt ned en hel del möda på att synka Våra nya riktlinjer med SvFF:s nya Spelarutbildningsplan. Det är kul att jämföra med vårt gamla dokument och notera hur idealen förändrats på det decennium vi jobbat med frågorna, från betoning av drill till betoning av spel. Det har blivit roligare!

Den stora förändringen i dokumentet (som förordet missar) är annars lathundarna och den föreningsstruktur de beskriver. Hur går man från ord till handling? Hur förankrar man riktlinjer? Hur underlättar man det ideella ledarskapet? Hur blir det ännu roligare och ännu enklare att vara ledare i Azalea BK? Nu finns svar i våra lathundar! Eller rättare sagt, svaret finns i de klubbfunktioner med konkreta och tydliga arbetsuppgifter (beskrivna i lathundarnas årshjul) som växt fram under de här åren. Exempel på sådana klubbfunktioner är spelformsansvariga och kontaktföräldrar. Genom tydligare roller och gemensam planering har vi fått en värdegrund som i stora stycken implementeras av sig självt.

Nåväl, nu hoppas vi att våra tankar och idéer kan inspirera andra föreningar. Kämpa på!

Skriv en kommentar

  • (kommer inte publiceras)