Boken

Så funkar ungdomsfotboll är en bok om svensk ungdomsfotboll och de drivkrafter som formar fotbollskulturen. Jag förklarar varför fotbollskulturen idag ser ut som den gör. Länk till förlaget finner du här.

Min bok handlar om värdekonflikter i ungdomsfotbollen. Som ungdomsledare noterade jag att något som var så roligt ändå gav upphov till ständiga konflikter. Som filosof började jag kartlägga värderingarna bakom alla små och stora beslut: när lagen och grupperna formeras; när seriesystemen konstrueras; när riktlinjer för fotbollsutbildning och idrottsfostran fastslås i en förening eller i ett distrikt. Vilka är argumenten? Vilka är de ideologier som avspeglas i det sätt vi resonerar? Vad är våra bakomliggande syften? Vilka värderingar hamnar i konflikt? Och vad får våra val för konsekvenser? Det blev till slut en bok som både ger svar på frågorna och erbjuder verktyg för att föra samtalet vidare.

I själva verket handlar boken om svensk idrotts stora ödesfrågor: Hur skall en modern ideell folkrörelseidrott se ut? Hur vill vi att den skall se ut? Det är angelägna frågor för alla som älskar fotboll.

Men fotboll är intressantare än så. Nu vänder jag mig också till dig som överhuvudtaget inte förstår poängen med fotboll. Fotbollen är en ideologisk spegel som har bäring långt bortom idrotten. Varje lagbygge rymmer djupt liggande värdekonflikter. Det är konflikter som inte går att lösa, men som vi ändå måste förhålla oss till. Valen vi gör visar vår syn på samarbete, lojalitet och gemenskap, på makt och underordning, på kollektiv och individ, på rättvisa och ansvar, på lek och allvar. Fotbollen inte bara blottlägger vår innersta moraliska kärna, fotbollen visar också att denna kärna är full av motsägelser.

Jag hoppas att du skall komma att dela min fascination: Av alla mänskliga kulturyttringar är fotboll en av de mest intressanta.

boken

SAGT OM BOKEN

Jag har boken ”Så funkar ungdomsfotboll” med mig vid sängkanten och läser varje dag stycken för att få lite svar eller väcka frågor inom mig för att komma vidare
i tränar- och ledarjobbet. Det är det bästa som hittills skrivits på svensk mark om ungdomsfotboll. De borde vara var fotbollsintresserads egendom.

− Leif Sjökvist i bloggen drillonnews 5 september 2013 –

Jag har läst en intressant och spännande bok. Det är inte en traditionell spänningsroman utan i stället en betraktelse över tillståndet i svensk barn- och ungdomsfotboll och förslag till förbättringar av densamma. Författaren Fredrik Sundqvist redovisar utifrån sina erfarenheter från Azalea BK i Göteborg hur svensk ungdomsfotboll fungerar och hur den borde fungera. Boken heter följaktligen ”Så funkar ungdomsfotboll”. Sundqvist är civilt doktor i filosofi, vilket märks tydligt i hans argumentation och i hans drivande av vissa teser, bl.a. om de värdekonflikter som finns inbyggd i fotbollen.[…] [I]Fredrik Sundqvists bok finns det mycket mer av värde för en fotbollsälskare eller fotbollsledare. Det handlar t.ex. mycket om allas rätt att få spela, om glädjen i laget/gruppen och om supporterskap. Det finns all anledning att återkomma till denna bok som bör väcka varje ungdomsledare i fotbollen till eftertanke om vad man egentligen håller på med.

− Gerhard Sager Ordförande Västergötlands FF i sin blogg 5 november 2013 −

Fotbollen har förresten lika stora problem som SOK och RF med balansgången mellan tidig elitsatsning i storklubbarnas ungdomsakademier, med Barcelona som förebild, och det gamla framgångsreceptet att talangutveckling i småklubbarnas trygga kompismiljö[…] Om det här har göteborgaren Fredrik Sundqvist, doktor i teoretisk filosofi och föreningsutvecklare i Azalea, skrivit den intressanta boken Så funkar ungdomsfotboll (Svenska Fotbollförlaget) – som borde vara obligatorisk läsning för alla föräldrar och tränare i den spretande svenska fotbollsfamiljen.

− Ulf Stenberg Göteborgsposten 18 okt 2013 –

Jag tycker […] att boken är ett mästerverk. Något av det bästa jag någonsin läst om fotboll och dynamisk grupp- och individutveckling. […] Du skriver så bra. Förklarar komplicerade förhållanden på ett underhållande och mycket klarsynt sätt. […] Vi skulle vi nog kunna prata hur länge som helst om våra gemensamma erfarenheter som ledare och om ”fotbollen” som begrepp. Fotboll som värdekompass. Det är genialt. […] Hädanefter ska den bli min standardpresent till alla människor jag känner som någonsin arbetat med ungdomsfotboll eller annat kollektivt utvecklingsarbete.[…] Jag ska sprida ditt evangelium.

Ulf Edling Flicklagstränare Löttorp, Öland 6 augusti.