Så funkar ungdomsfotboll

Vi måste skapa en ungdomsfotboll där ledarskapet inte handlar om att sortera bort och ignorera, utan i alla led om att utveckla och uppmuntra.  Någonstans här finner vi utmaningen. Idrottens väsen är idrottarna och deras drömmar. Den stora tjusningen i fotboll är meningen som uppstår i spelet när vi spelar fotboll. Meningen uppstår oavsett om man är flicka eller pojke. Meningen uppstår oavsett om man är bra eller dålig. Därför finns fotboll. […] Tro inget annat.

− Ur Så funkar ungdomsfotboll

Boken

boken

Så funkar ungdomsfotboll är en bok om svensk ungdomsfotboll och de drivkrafter som formar fotbollskulturen. Jag förklarar varför fotbollskulturen idag… Läs mer »

Föreläsningar

Föreläsningar

Så funkar ungdomsfotboll är sprungen ur en över femton år lång resa i ungdomsfotbollens värld och bygger vidare på alla… Läs mer »

Författaren

Fredrik Sundqvist

Jag heter Fredrik Sundqvist och är författare till boken ”Så funkar ungdomsfotboll – Om gemenskap och konflikter i världens roligaste… Läs mer »