Äntligen lärgrupper!

Nu har lärgruppsmaterialet till Så funkar ungdomsfotboll kommit och går att tanka hem gratis från SISU Idrottsböckers hemsida (från samma sida som ni beställer boken – här).

Jag tror det kan bli kanon. Jag ser framför mig hundratals ”Så funkar-celler” runt om i fotbollssverige. Små grupper av föreningsaktiva som läser min bok och som vrider och vänder på argumenten och påbörjar arbetet att göra fotbollen ännu roligare för ännu fler.

Jag tror dessa lärgrupper kommer få en viktig funktion att fylla. Jag ser nämligen ett mönster i alla lyckade värdegrundsprocesser. Det krävs tre steg. Första steget är en drivande kraft. Det handlar i regel om en grupp eller person som identifierar problem i sin förening och börjar formulera en vision. På ledarträffen säger styrelsen och alla ledare: ” Det låter ju jättebra hörru-du-du”. Sedan återgår allt till det vanliga. Man har inte nått längre än till en vag vision och löst formulerade målsättningar som alla i föreningen tolkar fritt utifrån sina egna motiv.

Nästa steg blir därför att konkretisera visionen: Hur gör vi för att nå dit vi vill? Det behövs riktlinjer i verksamheten, utbildningsplaner och regler för hur ledare och lag bör agera. Det är mycket att tänka på. Inte minst gäller det ju att få alla dessa riktlinjer, utbildningsplaner, ledarutbildningar, talangprogram och principerna för laguttagningar och matchning av spelare att faktiskt peka i riktning mot visionerna och inte någon annanstans.

När allt i manualen är på plats är det lätt att tro att man är i hamn – Man har gjort en resa från abstrakt vision till en konkret beskrivning hur verksamheten bör se ut. Ett policydokument visas upp. I bästa fall tycker alla skrivelsen är toppen. Man är dock inte i hamn. Tvärtom, det är nu den verkliga resan skall börja.

Lyckade värdegrundsprocesser innebär att föreningens resa mot visionen faktiskt påbörjas. Denna gång skall hela föreningen med på tåget. Riktlinjer måste sätta sig i verksamheten och permanentas över tid. Frågan ”hur gör vi?” måste förvandlas till ett implementerat ”så här gör vi!” Det här är det tredje och svåraste steget. Värdegrunden måste bli till verklighet. Föreningen och alla dess medlemmar måste ha en gemensam grundsyn både om vad föreningens visioner är och vad som krävs för att nå dit. Processen för att uppnå en sådan här gemensam riktning kan vara minst sagt knagglig, tålamodsprövande och river ofta upp djupa konflikter.

Anledningen är uppenbar. Lagidrotten är fylld av värdekonflikter. Lagidrottens värdekonflikter får oss att ibland säga en sak och göra en helt annan. Problemet är sällan att få människor att acceptera de vackra orden i policydokumenten. Problemet är att de i sin fotbollsvardag tenderar att fatta beslut utifrån helt andra värderingar än de gemensamt överenskomna. En lyckad värdegrundsprocess handlar således om att enas kring en gemensam kompassriktning: att vi över tid hanterar värdekonflikterna lika. En gemensam kompassriktning innebär att vi faktiskt gör som vi säger – alltid! Det räcker inte med en ytlig konsensus. Vi måste våga ta diskussionen om vad vi vill med verksamheten och förtydliga vad vi menar. Först så går det att enas om en gemensam grundsyn och först då sätter sig en kompassriktning i klubbhusets väggar.

Det är här jag tror lärgruppsmaterialet till Så funkar ungdomsfotboll kommer bli ett effektivt verktyg. Bilda en lärgrupp i din förening. SISU hjälper till. Arbeta igenom materialet. Jag garanterar många spännande diskussioner och en fördjupad förståelse av värdegrundsprocesser. Det kommer bli kul. Det kommer bli konstruktivt. Det kommer för alltid förändra din syn på fotboll! Jag garanterar!

Skriv en kommentar

  • (kommer inte publiceras)